Logo San Fulgencio

Ajuntament

San Fulgencio

 

 

 

La Conselleria d’Obres Públiques millora l’accés a les urbanitzacions de San Fulgencio per la CV-860

[wpseo_breadcrumb]

  • La instal·lació d’una rotonda millorarà la seguretat per als usuaris i alleujarà el trànsit en aquesta carretera que uneix el municipi amb Elx

Continuen a bon ritme les obres d’adequació i millora d’accessos a les urbanitzacions a través de la CV-860, que connecta la localitat de San Fulgencio amb la veïna ciutat d’Elx. Així ho ha donat a conéixer l’alcalde del municipi, José Sampere, qui ha explicat que “aquestes actuacions, que està duent a terme el Servei Territorial de Carreteres de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat”, tenen un pressupost d’aproximadament 350.000 euros i el seu objectiu és “la instal·lació d’una rotonda en el punt d’accés a la urbanització a través de l’avinguda de Goya per a millorar la seguretat viària de les persones que circulen per aquest punt tan transitat”.

Les obres, que es van iniciar a mitjan passat mes d’octubre, ja han superat un dels punts àlgids de la seua realització, que ha consistit en el desviament de la canalització d’aigües del canal de regants del Llevant i que ja s’han reconduït. El projecte ha sigut elaborat per l’equip de govern municipal i presentat a principis d’aquesta legislatura per l’alcalde i el regidor d’Obres i Serveis, Francisco Molero, davant el cap del servei territorial d’Obres Públiques, Enrique del Riu. Està previst que els treballs finalitzen el mes de febrer.

Gràcies a aquestes actuacions, “s’aconseguirà una major regulació del trànsit rodat, aportant una major seguretat per a tots aquells usuaris que utilitzen aquesta via diàriament, ja que és molt freqüentada pels nostres veïns”, ha informat Sampere, “alleujant al mateix temps l’accés alternatiu per la zona de les séquies”.

 

Die Abteilung für öffentliche Arbeiten verbessert den Zugang zu Urbanisierungen von San Fulgencio durch CV-860

  • Der Bau eines Kreisverkehrs verbessert die Sicherheit der Benutzer und es erleichtert den Verkehr auf dieser Straße, die die Gemeinde mit Elche verbindet

Die Arbeiten zur Anpassung und Verbesserung des Zugangs zu den Urbanisierungen durch den CV-860, der die Stadt San Fulgencio mit der Nachbarstadt Elche verbindet, schreiten zügig voran. Dies wurde vom Bürgermeister der Gemeinde, José Sampere, angekündigt, der erklärte, dass “diese Maßnahmen, die vom Territorial Highway Service des Ministeriums für Territorialpolitik, öffentliche Arbeiten und Mobilität durchgeführt werden”, ein Budget von ungefähr haben 350.000 Euro und sein Ziel ist “die Installation eines Kreisverkehrs am Zugangspunkt zur Urbanisierung durch die avenida de Goya, um die Verkehrssicherheit für Menschen zu verbessern, die durch diesen belebten Punkt fahren.”

Die Arbeiten, die Mitte letzten Oktober begonnen sind, haben bereits einen der Höhepunkte ihrer Fertigstellung überschritten, der darin bestand, die Wasserkanäle des Levante-Bewässerungskanals umzuleiten, und die bereits umgeleitet wurden. Das Projekt wurde vom Team der Stadtregierung vorbereitet und zu Beginn dieser Legislaturperiode vom Bürgermeister und Stadtrat für Arbeiten und Dienstleistungen, Francisco Molero, vor dem Leiter des Territorialdienstes für öffentliche Arbeiten, Enrique del Río, vorgestellt. Die Arbeiten sollen im Februar abgeschlossen sein.

Dank dieser Maßnahmen wird “eine stärkere Regulierung des Straßenverkehrs erreicht, was allen Nutzern, die diese Straße täglich benutzen, mehr Sicherheit bietet, da sie von unseren Nachbarn stark frequentiert wird”, berichtete Sampere während sie den alternativen Zugang durch den Bereich der Bewässerungskanäle erleichtert”.