Policia Local

Logo San Fulgencio

Ajuntament

San Fulgencio

 

 

 

La Policia Local de San Fulgencio, col·lectiu professional, de naturalesa civil, es troba en l’actualitat integrada per 4 Oficials i 21 Agents, dotada de mitjans necessaris i actuals llocs al servei dels veïns del Terme Municipal de San Fulgencio, comptant amb Nucli urbà i Urbanitzacions, accessible per carreteres N-332 – CV-859 – CV-860.
Les dependències de la Policia Local consta de dos edificis, en els quals es presten els seus serveis i estenen les seues cobertures a tots els veïns les 24 hores al dia, els 356 dies a l’any, situant-se l’edifici destinat a la Central de la Policia Local en Urbanització Marina, situat en C/ Madrid i l’edifici destinat a la Prefectura, emplaçant-se en el Nucli urbà de la localitat situat en Plaza de la Constitució, número 5 de San Fulgencio.
La Policia en el seu afany diari de millorar el servei al ciutadà, intenta atendre totes les demandes i suggeriments aportats, portant a la pràctica totes les necessàries i viables dins de les possibilitats i del marc legal. Envers això aconseguir el millor clima de convivència i seguretat per a tots els veïns, i persones que desitgen visitar el municipi.
La Policia Local de San Fulgencio, atén diàriament requeriments de tota mena les 24h, resolent amb la major professionalitat qualsevol cas, sent en pràcticament totes les matèries; Seguretat ciutadana, policia administrativa, serveis d’assistències i humanitaris, mig-ambient i animals, violència de gènere i menors, … etc.
Contacte:

Emergènciess: 112

Telf: 96 679 44 53 –  696 46 54 81

Oficines: 608 49 35 53 
Fax: 96 679 40 51
E-mail: policia.local@ayto-sanfulgencio.es

Notícies sobrePolicia Local
No posts found.